Overzicht relaties

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (Financ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AFEP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Functies en activiteiten

Behandeling van algemene vraagstukken betreffende financieel en economisch beleid.

Ondersteunen van bewindspersonen van Financiën in hun politiek inhoudelijke optreden.

Uitvoeren van analyses op het gebied van economie en overheidsfinanciën.

Ramen van overheidsinkomsten en koopkracht.

Vanaf 2012 heeft deze directie de volgende hoofdtaken:

Het voorbereiden van het financieel-economisch beleid en het doen van onderzoek op dit terrein;

Het adviseren over, het coördineren van de behandeling en het doen van onderzoek naar algemeen financiële en economische aspecten van beleid waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijkheid draagt;

Het adviseren van de Minister van Financiën over zaken die niet onder diens directe beleidsverantwoordelijkheid vallen, doch waarbij hij, gezien zijn algemeen financiële en sociaal-economische verantwoordelijkheid, nauw is betrokken;

Het ramen van en het doen van onderzoek naar de opbrengst van de belastingen en de milieuheffingen;

Het volgen van internationale economische ontwikkelingen en van de economische positie van voor Nederland belangrijke landen, zowel ten behoeve van internationaal overleg als ten behoeve van de beleidsvoorbereiding ter zake van de externe positie van de Nederlandse economie;

De vertegenwoordiging in internationaal overleg met betrekking tot het algemene financiële en economische beleid en aspecten daarvan;

Het doen en entameren van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op het financieel-economische terrein uitmondend in een geregelde stroom publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

 

 

Structuur

In 2012 wordt besloten een SG-Cluster vormen. De directie Algemene Financiële en Economische Politiek wordt verplaatst van het organisatieonderdeel Generale Thesaurie naar het SG-Cluster.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1971 tot 2011
Algemene Leiding (Financiën) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/107407fb-88b6-4b22-ac1e-96d865f9cbf1
Bronnen

Stcrt. 2012-17510, Stcrt. 2013-5094