Identiteit
Andere namen
AMP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1985
Functies en activiteiten

Organisatorische, personele, financiële en algemene aangelegenheden;

Coördinatie op het terrein van de ruimtelijke ordening, de recreatie en het milieubeheer;

Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw;

Aangelegenheden betreffende de pacht.

Structuur

Omstreeks 1985 opgevolgd door de Directie Algemene Zaken, Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/76e1aa2d-1401-4390-b890-890c0bedb841
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976