Overzicht relaties

Directie Binnenlands Geldwezen (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Binnenlands Geldwezen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:
-Geld- en Kapitaalverkeer, behandeling van de zaken betreffende het geld- en kapitaalverkeer en van de zaken waaronder de rentestand; prijspolitiek; toezicht op emissies; de verdere behandeling van betreffende statutenwijzigingen van financiële instellingen, een en ander voor zover ressorterende onder het Bureau Nationale Schuld; bouwkassen; afwikkeling van de geldige behandeling van verzoeken om terugbetaling van ingeleverde bankbiljetten; behandeling van.de zaken betreffende na-inlevering van andere bankbiljetten.
-Bureau Nationale Schuld, uitgifte en beheer van de Staatsleningen. Vlottende schuld. Administratie van de buitenlandse leningen en kredieten. Beheer van 's Rijkskas. Amortisatie van Staatsschuld. Verloren schuldbrieven ten laste van het Rijk. Effecten Vernieuwings Bureau. Beurswet 1914. Tiendwet 1907. Beleggingswet. Waarborgkapitalen. Zekerheidstellingen ingevolge de Zee- ongevallen wet. Zaken betreffende het Agentschap van het Ministerie van Financiën, de personeelszaken van het Staatsmuntbedrijf, de personeelszaken van de Grootboeken van de Nationale Schuld en het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.
-Bureau Muntwezen en Centrale Bank, de behandeling van de zaken betreffende het muntwezen; het toezicht op ’s Rijks Munt met uitzondering van de personeelszaken; de behandeling van de zaken betreffende De Nederlandsche Bank, o.a. met betrekking tot de taak en de formele status van deze instelling, mede wat betreft de uitvoering van de overeenkomst van Bretton Woods.
Verzekeringswezen, de behandeling van alle zaken betreffende het verzekeringswezen; het toezicht op de molestverzekeringsmaatschappijen; afwikkelingen van de regelingen op grond van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet; Coval-regeling; behandeling van de zaken betreffende de bedrijfsorganisaties op het gebied van het verzet en het bankwezen.[1]

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Bureau Geld- en Kapitaalverkeer [1951 – 1955];

-Bureau Muntwezen en Centrale bank [1951 – 1955];

-Bureau Geld- en Kapitaalverkeer en Centrale Bank [1956 -];

-Bureau Nationale Schuld [1951 -1956];

-Bureau Verzekeringswezen [1951 -1956];

-Agentschap  en Grootboeken der Nationale Schuld [1971 - 1975];

-’s Rijksmunt [1971 - 1975].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b7468c73-8bfe-4d84-9904-634529f4902f
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953

[2] Staatsalmanak 1951, 1971