Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Buitenlands Betalingsverkeer
Andere namen
BFB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Ontwikkelen van beleid voor mondiale financieel-economische vraagstukken.

Voorbereiding van beleid ten aanzien van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken

Strategische advisering m.b.t. Europese Economische en Monetaire Unie (EMU)

Analyses van internationale financiële en economische ontwikkelingen.

Verantwoordelijk voor exportkredietverzekering en investeringsgaranties. (per 2004 i.v.m. opheffing Directie EKI)

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties (Financiën) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae5fd595-723d-43b3-bb3b-d448bd2ff6ff
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961