Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1984
Functies en activiteiten

De aangelegenheden inzake de wildstand in Nederland en de uitvoering van ter zake getroffen wettelijke regelingen.

Onderzoek- en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot in het wild levende gewervelde dieren, uitgezonderd vissen.

De aangelegenheden met betrekking tot het jachtrecht op de terreinen in beheer bij het Staatsbosbeheer en bij andere onder het Ministerie ressorterende diensten en instellingen.

Structuur

In 1984 opgegaan in de nieuwe Directie Natuur-, Milieu- en Fuanabeheer.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9b3fa139-ce43-4c75-88db-f3dc2eba1aa0
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976