Overzicht relaties

Directie Financiële en economische Zaken voor Nederlands Nie...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Algemene zaken van financiële, economische en agrarische aard;

-Economische en sociale projecten in het kader van het EEG-ontwikkelingsfonds;

-Internationale verdragen, overeenkomsten en aangelegenheden betreffende internationale organisaties op financieel, economisch en agrarisch terrein;

-Aangelegenheden op het gebied van mijnbouw, nijverheid en handel;

-Zaken van algemene luchtvaartpolitiek en algemene scheepvaartpolitiek, voorzover Nederlands-Nieuw-Guinea daarbij betrokken was;

-Aangelegenheden op het gebied van landbouw, bosbouw, visserij en veeteelt;

-Projecten en ontwikkelingsplannen;

-Algemene personeelsaangelegenheden;

-Aanneming en uitzending van personeel;

-Regelingen met betrekking tot in Nederland vertoevend personeel.[1]

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Economische Ontwikkeling (1961 -1965);

-Afdeling Personeelszaken (1961 -1965);

-Afdeling Technische Zaken (1961 -1965).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cfb205ef-aa2f-4d7e-9586-56f4d3987fd8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966

[2] Ibidem