Overzicht relaties

Directie Financiering en Coördinatie Oorlogsschade (Financië...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:
-De behandeling van de financiering van Staatswege (in de vorm van kapitaaldeelnemingen, kredieten en garanties) van ondernemingen en van instellingen, met een bedrijfsmatig karakter, waarbij het ministerie van Financiën rechtstreeks of zijdelings was betrokken;
-De vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën in de bestuursorganen van ondernemingen en van instellingen met een bedrijfsmatig karakter;
-De vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën in commissies en organen met adviserende en/of uitvoerende taken met betrekking tot het beleid inzake financieringen van de Staat (kapitaaldeelnemingen, kredieten, garanties);
-De voorbereiding en uitvoering van de behandeling van zaken van financiële en/of economische aard met betrekking tot de navolgende onderwerpen, voor zover het ministerie van Financiën hierbij was betrokken; publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, industrialisatie, opvoering productiviteit, havenplannen, middenstandskredieten, particuliere mijnbouw en oliewinning, gas-, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, kernenergie, Centrale organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek, organisatie Z.W.O., ruimteonderzoek, vliegtuigontwikkeling, luchtvaartresearch, luchtvaartterreinen, spoorwegen en andere vervoersondernemingen, kanalen; in het algemeen investeringen in de particuliere en semi-publiekrechtelijke sector;
-De behandeling van aangelegenheden, betreffende de aan het ministerie van Financiën voorbehouden taken.[1]

 

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Bureau Economische en Sociale Zaken [1956-1970];

-Bureau Oorlogsschade [1956 - 1970];

-Bureau Erediensten en Algemene Zaken [1956 -1970];

-Commissariaat voor Oorlogsschade [1956 - 1970];

-Bureau van het Commissariaat voor Oorlogsschade [1956 -1970].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Thesaurie (Financiën) 1956 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b763c2cf-2a64-4944-b589-cdf90c19c06e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1965

[2] Ibidem