Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofddirectie Regionale Economische Politiek
Andere namen
REP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De voorbereiding en uitvoering van het regionaal economisch beleid, in het bijzonder ter stimulering van de werkgelegenheid in daartoe aangewezen gebieden, alsmede de bevordering van een doelmatige spreiding van de industrie en de dienstensector. </p><p>Het uitvoeren van en leiding geven aan onderzoek op het gebied van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio's, het verzamelen van gegevens over vestigingsmogelijkheden. </p><p>De behandeling van economische aangelegenheden in het kader van het ruimtelijk beleid en het zeehavenbeleid alsmede de stimulering van de economische infrastructuur in de aangewezen gebied.</p><p>De behandeling van economische vraagstukken, in verband houdende met de bestrijding van water-, lucht en bodemverontreiniging en de voorbereiding c.q. uitvoering van andere maatregelen op het terrein van de milieuhygiëne.</p><p>Het coördineren en adviseren t.a.v. de voorbereiding en uitvoering van van de Wet Selectieve Investeringsregeling. </p><p>De behandeling van regionale aangelegenheden in Europees communautair verband. </p><p>De behandeling van premie-aanvragen voor de vesting en uitbreiding van bedrijven.</p><p>De voorbereiding en het opstellen van een integraal structuurplan voor het Noorden des Lands, en een perspectievennota voor Zuid-Limburg. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/342e8ef1-3f2f-4f7e-be86-ef757dd18a24