Overzicht relaties

Directie van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Cas...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1909
Einddatum
1993
Plaatsen
Castricum
Geschiedenis

In de Wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen van 1884 werd de plicht beschreven zorg te dragen voor de behandeling en verpleging van geestelijk gestoorden. De uitvoering van deze wet werd door de provincie Noord-Holland serieus opgevat door de stichting van drie provinciale psychiatrische ziekenhuizen in respectievelijk Bloemendaal, Castricum en Medemblik. Het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch in Castricum (Bakkum) werd in 1909 in gebruik genomen. Het algemeen bestuur was in handen van Provinciale Staten (PS), die het algemeen beleid bepaalden. Het dagelijks bestuur en financieel beheer berustten bij Gedeputeerde Staten (GS). De dagelijkse bedrijfsvoering werd door het bestuur opgedragen aan de directie, de geneesheer-directeur. Hij had tevens van 1923 t/m 1967 de leiding van het Provinciaal Ziekenhuis Medemblik. De drie provinciale ziekenhuizen werden onder toezicht en verantwoordelijkheid van GS bestuurd door een Commissie van Bestuur voor de Provinciale Ziekenhuizen. De commissie bestond uit tenminste negen leden. Als voorzitter wezen GS jaarlijks een lid uit hun college aan. De overige leden werden door de PS benoemd voor een periode van vier jaar. Twee leden van de commissie werden voor de tijd van drie jaar gekozen door het gezamenlijke personeel van de ziekenhuizen. Door de commissie werden pas besluiten genomen nadat de daarbij betrokken directeuren in de gelegenheid waren gesteld om hun oordeel terzake kenbaar te maken. Het besluit om bij elk provinicaal ziekenhuis aan een eenhoofdige directie de voorkeur te geven had tot gevolg dat de commissie op 1 juni 1966 werd opgeheven. In haar plaats kwam een adviesorgaan voor GS met de naam: Commissie van Advies en Bijstand voor de Provinciale Ziekenhuizen. Op 13 september 1993 besloten PS tot privatisering van Duin en Bosch en werd per 1 januari 1994 de Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch opgericht. Vanaf die datum heette het ziekenhuis: Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/905f5021-215e-46a3-ad26-21f99bb91b8e