Overzicht relaties

Directie Wetgeving Directe Belastingen (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Het voorbereiden van de wetgeving (met uitzondering van bepalingen betreffende de diplomatieke en daarmede gelijk te stéllen vrijstellingen en de voorkoming van dubbele belasting) betreffende de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de dividendbelasting, de kansspelbelasting, de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting, alsmede van die op het terrein van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Wet op de invordering;

-Het voorbereiden dan wel het medewerken aan de voorbereiding van de wetgeving betreffende de heffing van premies ingevolge sociale verzekeringswetten, schoolgeld en andere belastingen en heffingen, die een samenhang vertoonden met de genoemde belastingen en heffingen, een en ander voor zover de uitvoering daarvan werd opgedragen aan de rijksbelastingdienst.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken in Algemene Dienst (Financiën) 1956 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e64da120-6033-40b1-8002-4e29337248d6
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1961, 1966, 1971, 1976