Overzicht relaties

Eenheid Integriteit en Compliance (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Opstellen samenhangend integriteitsbeleid binnen het ministerie</p><p>Toezien
op adequate uitvoering het geformuleerde beleid door
organisatieonderdelen van het ministerie en de eigen
integriteitsfuncties.</p><p>Uitvoering van de compliance-regeling Financiën m.b.t. het misbruik van voorkennis rond beleggingstransacties door personeel.</p><p> Toezien op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens binnen het ministerie.</p>

Structuur

Foutief in staatsalmanakken aangegeven als zijnde nog bestaand in periode 2008-heden. Reeds opgeheven op 4 september 2007. Letterlijk: Na eerdere producten zoals bijvoorbeeld de Klokkenluidersregeling, de nota Integriteitsbeleid bij Financiën en de digitale brochure integriteit is met de totstandkoming van de Insiderregeling Financiën 2006 het project Integriteit afgerond. De eenheid ICO kan daarom worden opgeheven. Het verder gestalte geven aan het integriteitsbeleid is een verantwoordelijkheid van de directie Bedrijfsvoering &amp; Communicatie. De overige reguliere taken (functie van compliance-officer, privacy-officer en adviseur Integriteit, voortvloeiend uit de Klokkenluidersregeling) zijn belegd bij daartoe aangewezen ambtenaren.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 2003 tot 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2db9d9bc-7f26-4fde-9764-d3546d0c3c2f