Overzicht relaties

Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1818
Einddatum
1928-09-01
Geschiedenis

Het Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden was opgericht in 1818. Sinds 1870 werden daaruit jaarlijkse toelagen verleend.[1]

Functies en activiteiten

Sinds  1870 werden uit dit fonds jaarlijkse toelagen verleend aan gepensioneerde schepelingen en mariniers, begiftigd met de gouden medaille voor vijftigjarigen dienst. Na de verhoging, thans in hoofdzaak bestemd tot ondersteuning van gewezen militairen van de zeemacht beneden de rang van officier, die het land trouw gediend hadden en buiten hun schuld in behoeftige omstandigheden verkeerden. De inkomsten van het fonds bestonden hoofdzakelijk uit de renten van het kapitaal, liefdegiften en uit de opbrengst van het naamboek „Koninklijke marine".[2]

Mandaten/Gezagsbronnen

Krachtens de wetten van 1 April 1875 (St. 33) en 23 April 1879 (St. 81), was het fonds ingevolge Koninklijk Besluit van 3 Mei 1879, n°. 1, opgericht en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 April 1904, n°. 36.[3]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden (Defensie) 1928-09-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/deb97bc0-64de-45a8-a99b-405e5bb6355b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940

[2] Ibidem

[3] Ibidem