Overzicht relaties

Frauderisico-Onderlinge van Gemeente (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Het doel van de vereniging was onderlinge verzekering van de leden tegen geldelijk nadeel, ontstaan doordat gelden of geldswaarden waren verduisterd of op andere, in het reglement nader omschreven, wijze waren verloren gegaan.[1]

Structuur

Het aantal leden van de vereniging bedroeg op 1 Januari 1950 1140 (950 gemeenten, 119 waterschappen, 71 intercommunale instellingen).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9f102e19-0537-442e-b515-b24d1fafefcf
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951

[2] Ibidem