Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1814-03-11
Einddatum
1928-09-01
Geschiedenis

Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 werd  de Generale Staf in dit geval het Algemeen Hoofdkwartier opgeheven. De lopende zaken werden nog afgehandeld door enige afdelingen van de Generale Staf.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Generale Staf had als taak in tijd van vrede operatiën voor te bereiden als zijnde deze in oorlogstijd plaats zouden vinden.[2]

 

Mandaten/Gezagsbronnen

De Generale Staf werd opgericht bij Soeverein Besluit van 11 maart 1814, nr. 6.[3]

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Generale staf (Defensie) 1928-09-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1c08d639-e3c2-45a7-881a-2ce7653e28ca
Bronnen

[1] H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten, Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven, (1906) 1914-1940 (1941). Nummer archiefinventaris: 2.13.70 Nationaal Archief, Den Haag 1997

[2] Ibidem

[3] Ibidem