Overzicht relaties

Generale Staf (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling Generale staf-aangelegenheden
Afdeling Generale staf-aangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1947-10-24
Geschiedenis

Bij ministeriële beschikking van 24 oktober 1945 werd de Chef van de Generale Staf (CGS) aan de top van de militaire hiërarchie gesteld. Hij werd hiërarchisch rechtstreeks onder de minister geplaatst. Dientengevolge kreeg het hoofdbureau van de Generale Staf (GS) de naam van Hoofdkwartier van de Generale Staf (HKGS). Luitenant-generaal van de Generale Staf mr. H.J. Kruls was de eerste CGS.[1]

Functies en activiteiten

Vanaf 24 oktober 1945 was de CGS de hoogste militaire autoriteit van de Koninklijke Landmacht (KL) in vredestijd en trad op als voornaamste adviseur van de minister op het gebied van beleidsvorming. Dit was een novum. Vóór 1940 was de CGS slechts adviseur van de minister. Zijn rechtstreekse bevelsbevoegdheid reikte slechts over enkele onderdelen.[2]

Structuur

Onder de Generale Staf ressorteerden het Kabinet van de Chef van de Generale Staf, Bureau van de  wd. Sous-Chef van de Generale staf, Bureau van de wd. Adjunct-Chef van de Generale Staf, Sectie G 1, Sectie G 2 Organisatie en Mobilisatie, Sectie G 3 Inlichtingendienst, Sectie G 4 Bewapening en Uitrusting, Sectie G 5 Opleidingen, Sectie G 6 Militair Juridische dienst , Sectie G 7 Luchtverdediging en luchtstrijdkrachten, Sectie G 8 Krijgsgeschiedenis.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1947-10-24 tot 1959
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat van de Infanterie 1947-01-01 tot 1949-06-01
Directoraat van de Artillerie 1947-01-01 tot 1949-06-01
Directoraat van de Cavalerie 1947-01-01 tot 1949-06-01
Directoraat Pioniers 1947-01-01 tot 1949-06-01
Directoraat Verbindingsdienst 1947-01-01 tot 1949-06-01
Kwartiermeester-Generaal 1947 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9bc77260-c1b5-4388-a0df-67fb7ab21a1c
Bronnen

[1] R. van den Bout, J.C.D. de l''Ecluse, J. Heijting, e.a., Inventaris van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven, (1903) 1945-1972 (1989) Nummer archiefinventaris: 2.13.196 Nationaal Archief, Den Haag 2011

[2] Ibidem

[3] Staatsalmanak 1947, 1948, 1950, 1952, 1955 en 1958