Overzicht relaties

Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken voor Nederlan...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Aangelegenheden betreffende het bestuur van Nederlands-Nieuw-Guinea;

-Regelingen betreffende de Gouverneur;

-Algemene beleidsaspecten met betrekking tot de begroting van Nederlands-Nieuw-Guinea;

-Politieke zaken;

-Zaken betreffende toelating tot Nederlands-Nieuw- Guinea;

-Regelingen betreffende militaire zaken;

-Culturele aangelegenheden;

-Sociale zaken en volksgezondheid;

-Zending en missie;

-Aangelegenheden betreffende de zeden en gewoonten van de inheemse bevolking van Nederlands-Nieuw- Guinea;

-Zaken betreffende de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, voorzover niet aan andere onderdelen opgedragen;

-De Zuid-Pacific Commissie;

-Zaken betreffende de Nederlands-Australische samenwerking inzake Nieuw-Guinea;

-Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken Zaken betreffende het staats- en administratief recht van Nederlands-Nieuw-Guinea;

-Decentralisatie;

-Onderwerpen van wetgevende en juridische aard;

-Het agrarisch recht, in het bijzonder de rechten op de grond.[1]

 

 

Structuur

Onder de hoofdafdeling ressorteerden:

-Afdeling Bestuurs-, politieke en internationale zaken (1961 - 1965);

-Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (1961 - 1965);

-Bureau van de attaché van Nieuw-Guineese zaken (1961 - 1965).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a0d2bcd0-a38d-4b87-afd7-a14a7f3ded95
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966

[2] Ibidem