Overzicht relaties

Instituut voor Bestuurswetenschappen (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Het Instituut had tot doel het bevorderen van de theoretische en practische beoefening van de bestuurswetenschappen, in het bijzonder voor zover zij van rechtstreeks belang waren voor het openbaar bestuur hier te lande. Dit doel werd getracht te bereiken o.a. door het inrichten van studiekringen voor onderlinge uitwisseling van kennis en, ervaring betreffende de verschillende onderdelen van de bestuurswetenschappen. De sectie ,,Gemeente-financiën”,' waarin een viertal financiële studiekringen was ondergebracht, had als officiéél orgaan het maandschrift,,Gemeente-financiën ”, terwijl de studiekring voor Overheidsdocumentatie het tweemaandelijks tijdschrift,,Overheidsdocumentatie” als officieel orgaan had. Beide periodieken werden uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/42696408-9c37-4430-a778-0f4110db8105
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951