Overzicht relaties

Interdepartementale Commissie Koninkrijksrelaties (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren over en voorstellen doen op terreinen waar de landen van het Koninkrijk over interne autonomie beschikken, alsmede over de samenhang in dat beleid;</p><p>Bevorderen dat de commissie tijdig alle relevante beleidsvoornemens kan bespreken door de ter zake verantwoordelijke ministers en waar nodig daarover kan adviseren.</p><p>Informeren van de commissie over beleidsvoornemens ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Aruba teneinde de samenhang van het beleid in zijn totaliteit te bevorderen door de ministers met een verantwoordelijkheid voor Koninkrijksaangelegenheden. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9bee7a63-aabd-46dc-91f0-dcc5d1c69e8d