Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Overleg voeren met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de instelling en de werkzaamheden van het agentschap ITO (agentschap Organisatie informatie- en communicatietechnologie voor de openbare orde en veiligheid). In voorkomend geval wordt het overleg mede gevoerd met de Minister van Justitie. </p>

Structuur

<p>Instellingsbesluit 29 april 1998 (ITO-raad in oprichting).</p><p>Per besluit 30 september 2004 opgeheven. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1998 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/aa04a2af-7cda-44e1-80c7-155d865f11be