Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De juridisch adviseur had taken omtrent:

-Behandeling van ministerraadsstukken en van vraagstukken van juridische aard, wetgevingstechniek en openbaarheid van bestuur, alsmede de coördinatie van departementale en interdepartementale juridische aangelegenheden, een en ander voor zover niet in het bijzonder verband houdende met, respectievelijk behorende tot de taak van de directies/afdelingen;

-Het op verzoek uitbrengen van juridische adviezen aan departementsleiding en directies/afdelingen over wetgeving, bestuur en administratief- en civielrechtelijke geschillen;

-Bijzondere opdrachten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1956 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/943bd981-83a3-48f9-8c34-89c816b77cdc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976