Identiteit
Parallelle namen
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
Andere namen
KabNA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1997-12-31
Functies en activiteiten

Voorbereiden en uitvoeren van het beleid ten aanzien van de Nederlandse Antillen (en Aruba), voor wat betreft politieke aangelegenheden en de te verlenen help en bijstand;

Coƶrdinatie van alle aangelegenheden de Antillen en Aruba betreffende.

Structuur

In november 1975 is de naam van het Kabinet voor Surinaamse Nederlands-Antilliaanse Zaken gewijzigd i.v.m. de onafhankelijkheid van Suriname.

In januari 1986 vond een naamswijziging (toevoeging 'en Arubaanse') plaats i.v.m. de toekenning van de status aparte aan Aruba.

Tussen 1975 en 1998 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het KabNA achtereenvolgens verschoven van de Minister van BZK, LNV, Financiƫn, SZW, LNV, SZW, BZK, Justitie, AZ, Defensie en naar Binnenlandse Zaken..

Bij besluit van 15 december 1997 (ingaande 1 januari 1998) zijn de taken van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken overgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als gevolg hiervan is per 1998 de naam van laatstgenoemde ministerie gewijzigd naar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/64d20918-7670-418b-9ce6-cc492cf58143
Bronnen

Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken https://wetten.overheid.nl/BWBR0009162/1998-01-01 (geraadpleegd op 23-04-2020)