Overzicht relaties

Kanselarij der Nederlandse Orden

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
KNO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1844
Functies en activiteiten

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ondersteunt bij hun advisering over de voorstellen tot decoratie;

zorgt draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan degenen die ze uitreiken;

zorgt dat registers worden aangehouden van onderscheiden personen;

in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de Orden bewaakt.

Structuur

In 1844 werd de Kanselarij der Nederlandse Orden opgericht, met een Kanselier aan het hoofd.

De Kanselarij der Nederlandse Orden zelf heeft geen wettelijke bevoegdheden. Die liggen bij de Kanselier, die de Kanselarij als 'instrument' voor de uitvoering van zijn beleid aanwendt. De Kanselarij valt beheersmatig onder de verantwoordelijkheid van BZK en is geplaatst binnen Hoofdstuk II van de Rijksbegroting, tezamen met de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Decoratiecommissie (Ministerraad) 1995
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1949 De politieke verantwoordelijkheid voor het decoratiestelsel ligt bij de minister van BZK
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4c01af5d-cc7c-4a04-9610-b12a99d2f60d
Bronnen

Rapport Institutioneel Onderzoek Adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel