Overzicht relaties

Landelijke Politie Emancipatiecommissie (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
LPEC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren over het emancipatiebeleid en de uitvoering van het politie-emancipatiebeleid, alsmede coördineren van werkzaamheden op het gebied van de emancipatie bij de Nederlandse politie.</p>

Structuur

<p>Eind 1994 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het emancipatiebeleid bij de politie. Conclusie was dat het emancipatiebeleid, bij de politie aan vernieuwing toe was. Naast de vernieuwing van het emancipatiebeleid heeft de evaluatie geleid tot de samenvoeging van de activiteiten van de Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) en van de Stichting Landelijk Steunpunt Politievrouwennetwerk in de Stichting Politie en Emancipatie.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1991 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/aa2a7515-1d37-4aa9-a0ed-ce9ad12d5189