Overzicht relaties

Militair kabinet van den minister van oorlog (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Kabinet van de Minister
Kabinet van de Minister van Oorlog en van Marine
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1945-05-01
Einddatum
1959
Geschiedenis

Eind 1947 wordt de naam gewijzigd in Kabinet van de Minister.[1]

In 1954 vond er een samensmelting plaats van de Kabinetten van de Minister van Oorlog en van de Minister van Marine. De taakstelling bleef onveranderd.[2]

Functies en activiteiten

Het (Militair) Kabinet had tot taak de Minister en de Secretaris-Generaal rechtstreeks ter zijde te staan in alle aangelegenheden van strategische, militair organisatorische, militair-technische en krijgstuchtelijke aard en de van het Ministerie uitgaande publieke voorlichting te verzorgen.[3][4]

Het kabinet vormde de persoonlijke staf van de minister en de secretaris-generaal.[5]

Structuur

Eind 1947 werd de naam verandert in Kabinet van de Minister.[6]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1945-05-01 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/07c70cc9-d249-4b41-93bc-80cac6b3df30
Bronnen

[1] CAD-Defensie, Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie, 1946 - 1963, en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg, 1953-1957 en mr. W.H. Fockema Andrea, 1949-1992 Nummer archiefinventaris: 2.13.151 Nationaal Archief, Den Haag 2005

[2] Staatsalmanak 1946,1947,1948,1950,1952,1955 en 1958

[3] Ibidem

[4] Staatsalmanak 1947

[5] CAD-Defensie, Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie, 1946 - 1963, en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg, 1953-1957 en mr. W.H. Fockema Andrea, 1949-1992 Nummer archiefinventaris: 2.13.151 Nationaal Archief, Den Haag 2005

[6] Ibidem