Overzicht relaties

Mobiliteitsadviesraad Rijksdienst (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
MAR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bevorderen van een doelmatige mobiliteit van ambtenaren in de burgerlijke rijksdienst;</p><p>Zowel in het algemeen als meer in het bijzonder met betrekking tot doelgroepfuncties in hoofdgroep VI;</p><p>Adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken en de leiding van de departementen over algemene aangelegenheden met betrekking tot mobiliteit;</p><p>dient de toepassing van de mobiliteit bevorderende maatregelen te stimuleren en zo nodig een andere beleidskoers uit te zetten In verband hiermee formuleert de raad beleidsuitgangspunten en -richtlijnen voor de werkzaamheden van het Mobiliteitsadviesbureau en ziet hij toe op de naleving daarvan;</p><p>Advisering over individuele benoemingen geschiedt door de raad alleen bij uitzondering, op verzoek van de betrokken departementsleiding. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1bc7b7e9-c085-4c70-8c20-606dc7215f8c