Overzicht relaties

Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Het fonds had als doel:

-In die Nederlandse gemeenten waarin de behoefte daartoe zou blijken, aanvullende geldelijke, doorgaans eenmalige, steun te bieden voor individuele noden, waarin plaatselijk niet voldoende kon worden voorzien.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e83811ed-4d7c-40ad-8889-b936cfb6df44
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951