Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Vaststellen van het overheidsbeleid op het gebied van de verbindingsbeveiliging, mede ten behoeve van de Nederlandse stellingname in internationaal verband;</p><p>Ontvangen van beleidsaanwijzingen van de beide direct betrokken secretarissen-generaal alsmede van de SG's van die ministeries die bij verbindingsbeveiligingsvraagstukken zijn betrokken. In dit laatste geval neemt het betrokken ministerie als lid deel aan de beraadslagingen.</p>

Structuur

<p>Voor de interdepartementale afstemming van de algemene informatiebeveiliging is in 1996 een interdepartementale commissie, het Informatie-beveiligingsberaad, ingesteld. Door middel van de voorliggende regeling wordt ook een nieuw gremium voor de interdepartementale afstemming van de bijzondere informatiebeveiliging ingesteld. De bestaansgrond van de NVBR komt daarmee te vervallen. Om die reden bepaalt artikel 10 van de instellingsregeling BIB-Beraad (1 juni 1998) dat de NVBR-beschikking wordt ingetrokken.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementale Commissie Informatiebeveiligingsberaad (BZK) 1998
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1976 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1fd2b618-6c45-4ff2-88f6-11bf0aa82315