Overzicht relaties

Nederlands bijbelgenootschap, afdeling Bellingwoude

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1816
Einddatum
1922
Plaatsen
Bellingwoude
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 236 Nederlands Bijbelgenootschap
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Het Utrechts Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f87ae8ee-ef98-4d94-b19a-3d53da6a3d6a