Overzicht relaties

Nederlands bijbelgenootschap, afdeling Utrecht-Noord

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
1972
Plaatsen
Utrecht-Noord
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 236 Nederlands Bijbelgenootschap
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Het Utrechts Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/33ec2fe9-1f13-4e68-9fd9-41b7fa1d3fff