Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld bij Besluit Raad voor de Transportveiligheid van 1 juli 1999. De Raad is belast met het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van ongevallen of incidenten in alle transport - sectoren (luchtvaart, scheepvaart, rail- en wegverkeer en buisleidingen).

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Binnenvaartrampenwet (VenW) 1999
Raad voor de Luchtvaart (VenW) 1999
Spoorwegongevallenraad (VenW) 1999
Raad voor de Verkeersveiligheid (VenW) 1999
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Onderzoeksraad voor Veiligheid (VenW, BZK, V&J) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1999 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e9f4b2bd-051c-4f2f-a062-70ba8d338467