Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RBB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ingevolge artikel 2 van de Wet Raad voor het Binnenlands Bestuur de ministers, desgevraagd of uit eigen beweging, van advies dienen omtrent de hoofdpunten van de inrichting en werking van het binnenlands bestuur. </p><p>De Tweede Kamer der Staten-Generaal desgevraagd adviseren over bij de Kamer aanhangig gemaakte initatief-voorstellen van wet, gelegen op het hierboven genoemde terrein. </p>

Structuur

<p>In 1996 taken overgegaan naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob)</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1975 tot 1996
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Openbaar Bestuur (BZK) 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0cdf2fe2-c00e-4c66-9e58-0ddfa28b8900