Overzicht relaties

Raden van (sociale verzekering) en ambtenarengerechten

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De ambtenarengerechten hadden dezelfde standplaats en hetzelfde rechtsgebied als de Raden van Beroep (Sociale verzekering). Het aan die raden verbonden ambtelijk personeel (voorzitters, griffiers, rijksklerken, enz.) fungeerde in dezelfde functie bij de ambtenarengerechten.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratiefrechtelijke colleges (Justitie) 1950 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e12410fe-cbc0-4463-aff7-57c9bbdd147e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953