Overzicht relaties

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te Uitgeest

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Recreatiestichting Alkmaarder- en Uitgeestermeer te Uitgeest
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1965
Plaatsen
Uitgeest
Geschiedenis

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is vanouds een belangrijk watersportgebied in het midden van Noord-Holland. Vanwege de groeiende welvaart, toename van vrije tijd en veranderd patroon van vrijetijdsbesteding begonnen particulieren en overheid in te zien dat het Alkmaarder- en Uitgeestermeer veel mogelijkheden had voor een verdere uitbouw van de openluchtrecreatie. In 1965 werd de Recreatiestichting Alkmaarder- en Uitgeestermeer opgericht met als doel de behartiging van de belangen van de recreatie op en om het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De minister van Binnenlandse Zaken verleende zijn fiat aan aan de oprichting onder voorbehoud dat de stichting zo snel mogelijk zou worden omgezet in een gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer trad in werking op 1 april 1973. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de rechtsopvolger van de Recreatiestichting Alkmaarder- en Uitgeestermeer, die hiermee ontbonden werd. Het recreatieschap heeft tot doel het verzekeren van een juiste en evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport binnen het gebied. Binnen het kader van deze doelstelling heeft het recreatieschap onder meer tot taak: a. het verwerven van de eigendom van gronden, wateren en opstallen; b. de inrichting van deze gronden, wateren en opstallen voor de water- en oeverrecreatie; c. de zorg voor het beheer en onderhoud van de onder a. en b. bedoelde gronden, wateren en opstallen. In 2004 is Recreatie Noord-Holland NV opgericht, een naamloze vennootschap van de overheid met als enige aandeelhouder de provincie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland NV zorgt in opdracht van de besturen van recreatieschappen in de provincie voor de ontwikkeling, aanleg, het beheer en onderhoud van de zes volgende recreatiegebieden: Het Twiske, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Spaarnwoude, Landschap Waterland en het Groengebied Amstelland.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bec75899-38d3-4bb2-93f5-c7b35f2dad90