Overzicht relaties

Redactiecommissie Register Rijkspublikaties (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1982
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bevorderen van een eenduidige en meer doeltreffende documentatie van de rijkspublikaties.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1955 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c54540a8-aadd-401b-93da-1d84c5b7c351