Overzicht relaties

Referendumcommissie

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2015
Functies en activiteiten

De referendumcommissie verstrekt informatie aan de kiezer over een aan een referendum onderworpen wet.

Daarnaast verstrekt de referendumcommissie subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen.

Mandaten/Gezagsbronnen

Wet Raadgevend Referendum

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036443&z=2017-04-01&g=2017-04-01

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 De politieke verantwoordleijkheid ligt bij de minister van BZK
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e66e7bcb-d240-43a6-91cd-267b36e95f7a
Bronnen

Wet Raadgevend Referendum http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036443&z=2017-04-01&g=2017-04-01

ZBO-register https://almanak.zboregister.overheid.nl/zbo/details/47071 (geraadpleegd 27-07-2018)