Overzicht relaties

Rijksgeneeskundige dienst (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1945-07-01
Einddatum
1946
Geschiedenis

Sinds 1 juli 1945 viel de Rijks Geneeskundige Dienst weer onder het Ministerie van Oorlog.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Tot de taak van den Rijks Geneeskundigen Dienst behoorden:

1. het geneeskundig toezicht op de ambtenaren en arbeidscontractanten van het Rijk;

2. het geneeskundig toezicht op en de regeling van de geneeskundige verzorging in de strafgevangenissen, huizen van bewaring en andere gestichten;

3. het geneeskundig toezicht en de regeling van de geneeskundige verzorging in de politieke bewarings- en verblijfskampen en soortgelijke inrichtingen;

4. de organisatie van het psychiatrisch toezicht op de gedetineerden.[2]

 

 

Mandaten/Gezagsbronnen

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 5 September 1944, . n°. 1594/G 20 (U), werd De Rijks Geneeskundige Dienst  in het leven geroepen.[3]

 

 

Structuur

De Rijks Geneeskundige Dienst bleef, naast de Militairen Geneeskundige Dienst  en de Militaire Farmaceutische Dienst, als zelfstandige dienst gehandhaafd.[4]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1945-07-01 tot 1946
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/64d68113-bc13-4f10-9fd1-604d609d9a59
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem