Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met de hierna volgende onderwerpen:<p> de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers;</p><p>de opneming van een preambule, waarin begrepen een concreet tekstvoorstel, tenzij de staatscommissie zou willen adviseren hiertoe niet over te gaan;</p><p>de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven;</p><p>de grondrechten in het digitale tijdperk;</p><p>de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde;</p><p>de verhouding tussen wezenlijke Nederlandse constitutionele waarden en besluiten van volkenrechtelijke organisaties of verdragsbepalingen;</p><p>de beperkingsystematiek van grondrechten.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit met ingang van 9 juli 2009, dit besluit verviel per 1 december 2010.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/50ece9c3-c32c-48f7-a3fe-408c0ea7d6e4