Overzicht relaties

Stafschool Bescherming Bevolking (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
1976
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1952 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8baa067f-af61-4828-8c45-aaaf8963ee04
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1961, 1966, 1971, 1976