Overzicht relaties

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SAIP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Functies en activiteiten

De Stichting is gehouden op een zorgvuldige manier pensioenen toe te kennen en uit te betalen aan gewezen overheidsdienaren, die voor Nederland in de vorige eeuw werkzaam zijn geweest in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, en hun nabestaanden. Daarnaast voert de Stichting andere regelingen, die door de bevoegde minister zijn opgedragen, uit.

Structuur

Ingesteld per Notariele Akte (privaatrechtelijke stichting, RWT), taak opgedragen bij Wet (Wet SAIP Stb. 1955, 189.)

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7d0e5752-1412-488c-9076-1c0c04b1c05e