Overzicht relaties

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
De Nederlandse Staatsloterij
Andere namen
SENS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het organiseren van de Staatsloterij, het organiseren en houden van andere kansspelen, het verlenen van diensten aan derden bij de organisatie van kansspelen en het in samenwerking met derden organiseren van kansspelen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Structuur

In 1992 werd de Nederlandse Staatsloterij, tot dat moment een onderdeel van het ministerie van Financiën, verzelfstandigd. De officiële naam is Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, maar het staan bekend als ‘de Nederlandse Staatsloterij’. De minister van Financiën treedt sindsdien namens de overheid op als aandeelhouder en benoemt de leden van de raad van commissarissen, die namens hem toezicht houden op de gang van zaken en het beleid van de organisatie. De minister van Veiligheid &amp; Justitie beheert de vergunning en is verantwoordelijk voor de wettelijke regulering van kansspelen, met als adviserend en toezichthoudend orgaan het College van toezicht op de kansspelen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Staatsloterij (Financiën) 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b826a53c-6c9c-4ea4-95a3-c840b7092938