Overzicht relaties

Stichting Het Inlichtingenbureau (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheden. Het werk is er voornamelijk op gericht gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds door na te gaan of mensen die geld van de gemeente ontvangen daar ook daadwerkelijk recht op hebben (rechtmatigheidscontrole). Anderzijds door te kijken of zij geld laten liggen, zoals huur- en zorgtoeslag.Om te kunnen bepalen waar mensen recht op hebben, moet hun situatie in kaart gebracht worden; wat de taak van de gemeenten is. Dat gebeurt door de gegevens die bij gemeenten bekend zijn te vergelijken met de gegevens van tal van andere organisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV en de SVB.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0915cd77-dc16-4d01-b4c9-09c737f36221