Overzicht relaties

Stichting Het Noordhollands Landschap te Castricum

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Stichting Landschap Noord-Holland te Castricum
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936
Einddatum
2002
Plaatsen
Castricum
Geschiedenis

Op 17 november 1936 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Stichting Het Noordhollands Landschap in het Provinciehuis te Haarlem. De stichting is opgericht op initiatief van het dagelijks bestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Deze vereniging stelde ook het stichtingskapitaal beschikbaar. Het doel van de stichting was 'het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon' in de provincie Noord-Holland. Door middel van aankopen heeft de stichting veel waardevolle natuurgebieden in bezit gekregen. In 1940 werd Het Wildrijk in Zijpe als eerste natuurgebied aangekocht. In 1947 volgde de eerste aankoop van het Ilperveld tussen Ilpendam en Landsmeer, dat met 585 hectare het grootste bezit van de stichting is geworden. In totaal bezat het Noordhollands Landschap rond 1985 1057 hectare, verdeeld over 18 objecten. Met ingang van 1 januari 2003 is de stichting gefuseerd met de - in 1982 opgerichte - Stichting Landschapsbeheer Noord-Holland tot Stichting Landschap Noord-Holland te Castricum. Door deze fusie is een groter draagvlak ontstaan en zijn er meer mogelijkheden om op te komen voor de natuur en het landschap in Noord-Holland.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fcf40bf6-1919-47a0-b8c1-b3704172d9df