Overzicht relaties

Stuurgroep Onderzoek Arbeidsverzuim onder Rijksambtenaren (B...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SOA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Inventariseren van:<p>De bestaande verzuimregistratiesystemen en het ontwikkelen van een zodanig systeem dat een juiste analyse van de arbeidsverzuimgegevens mogelijk maakt;</p><p>Lopend of op stapel staand onderzoek met betrekking tot de problematiek van het arbeidsverzuim, alsmede het aangeven van de behoefte aan nader onderzoek;</p><p>Ontwikkelen van:</p><p>Diagnose-instrumenten die het verschijnsel arbeidsverzuim in verband kunnen brengen met de factoren die op de omvang en aard van invloed zijn;</p><p>Beleidsinstrumenten die bijdragen tot beperkingen van arbeidsverzuim;</p><p>Adviseren over door het Ministerie van Binnenlandse zaken in te stellen onderzoek. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1979 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/caa1d1ec-113d-4c41-a723-96bf67485be1