Overzicht relaties

Stuurgroep Personeelsinformatievoorziening Rijksoverheid (BZ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SPIR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Desgevraagd of uit eigen beweging adviezen uitbrengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het beleid inzake de personeelsinformatievoorziening binnen de Rijksdienst;</p><p>Adviseren met betrekking tot het beheer van het Interdepartementaal Personeelsinformatie Automatiseringssysteem (IPA-systeem) en de uitvoering van activiteiten gericht op aanpassing of verdere ontwikkeling van dit systeem.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e63bfb2c-275d-4115-ad82-9dfc7d7c2830