Overzicht relaties

Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid (BZ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
TWCM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak de minister van Binnenlandse zaken gevraagd en ongevraagd te adviseren over;<p>De gevolgen van nieuwe beleidsrelevante wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen voor het minderhedenbeleid op middellange termijn;</p><p>Het doen verrichten van beleidsrelevant onderzoek op terreinen die belangrijk zijn voor het minderhedenbeleid en die onvoldoende worden onderzocht door bestaande onderzoeksinstellingen. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit 30 november 1992 en per 1 januari 1997 opgeheven. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1992 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/29e61dc5-a72a-4fd0-8173-0beadfab0790