Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Afstemmen op hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden in de verschillende sectoren, voor zover gewenst;</p><p>Voorbereiden van de gezamenlijke inbreng van de sectorwerkgevers in de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP);</p><p>Voorbereiden en inbrengen van het standpunt van de gezamenlijke sectorwerkgevers ten behoeve van kabinetsbeslissingen over de omvang van de sectorale arbeidsvoorwaardenbudgetten ;</p><p>Fungeren als centraal coƶrdinatiepunt betreffende de verzameling en verwerking van de door de gezamenlijke sectorwerkgevers noodzakelijk geachte gegevens (financiƫle) arbeidsvoorwaarden, inkomen, werkgelegenheid en arbeidsmarkt bij de overheid. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bestuurlijk Werkgeversoverleg (BZK) 1992
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a2eb4630-65ae-471d-8ecd-c8ccc7d4d58d