Overzicht relaties

Welzijnsdienst van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Dienst Sport- en Jeugdzaken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1988
Plaatsen
Hoofddorp
Geschiedenis

Tijdens de laatste jaren van het bestaan van de Dienst Sport- en Jeugdzaken werd een aantal facetten van de recreatie en het welzijn bij de dienst ondergebracht. In het kader van de decentralisatie van het welzijnswerk werd onderzoek gedaan naar de wijze waarop het welzijnswerk binnen het gemeentelijk apparaat het meest doeltreffend kon worden georganiseerd. Dit onderzoek heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de Dienst Sport- en Jeugdzaken met ingang 1 november 1981 werd opgeheven en een Welzijnsdienst werd ingesteld. Door reorganisatie van de gemeente Haarlemmermeer werd de Welzijnsdienst in 1988 opgeheven. De taken werden overgenomen door nieuw opgerichte de Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2106d9fb-06f1-4a74-9a78-1a4a32161102