Overzicht relaties

Werkgroep uitbouw informatiesysteem Justitie (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1988
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>doen van voorstellen met betrekking tot de verdere uitbouw van het reeds bij het Ministerie van Justitie bestaande geautomatiseerde systeem dat dienst doet bij het preventieve toezicht op vennootschappen, waardoor het systeem met inachtneming van de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mede dienstbaar kan worden gemaakt aan de uitoefening van controle door andere diensten en instellingen, in dier voege dat na ontvangst van een signaal tijdig een onderzoek kan worden ingesteld bij een vennootschap ten aanzien waarvan een verhoogd risico van misbruik wordt aangenomen.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit van 16 juli 1986.</p><p>Opgeheven in juli 1988 na afronding van werkzaamheden.</p>

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a5a53711-9b78-4d84-8b5f-5f6e1dc1817c