Overzicht relaties

Werkgroep Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerki...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Werkgroep ZWO van de Gereformeerde Kerk van Heemstede
Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk van Heemstede
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1920
Einddatum
ca. 1994
Plaatsen
Heemstede
Geschiedenis

De Zendingscommissie hield zich bezig met het coördineren van activiteiten op het gebied van de zending in de kerk. Gelden voor de zending werd verkregen door collecten en giften. Vanaf 1990 luidde de naam van de commissie: Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg Werkgroep ZWO. De activiteiten van de commissie waren daarop gericht. De Gereformeerde Kerk van Heemstede is op 1 januari 1995 verenigd met de Nederlands-Hervormde Gemeente te Heemstede tot Hervormde-Gereformeerde Kerkgemeenschap te Heemstede.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/80a48c69-fd4d-4856-a662-212dca0af60c