Overzicht relaties

Zuid- en Noord Spaarndammerpolder onder Velsen

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Waterschap Groot Haarlemmermeer te Hoofddorp
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1869
Einddatum
1979
Plaatsen
Velsen
Geschiedenis

De Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder bestaat uit twee delen, ten zuidwesten van het Noordzeekanaal gelegen, ter weerszijden van Zijkanaal B. Deze polder werd in 1874 door de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij uit de drooggemaakte gronden van het IJ verkocht. Beide delen waren met elkaar verbonden door een duiker onder Zijkanaal B en werden bemalen door een stoomgemaal in de Zuid Spaarndammerpolder. Dit gemaal diende reeds vanaf 1874 ook voor de bemaling van de naastgelegen polder Buitenhuizen onder Assendelft. Omdat de capaciteit van het gemaal niet voldoende bleek voor de gehele polder werd in 1934 een hulpgemaal in de Noord Spaarndammerpolder gesticht. Enkele jaren later werd een tweede hulpgemaal gesticht voor de bemaling van de Meerlanden. Het gemaal in de Zuid Spaarndammerpolder werd eerst voorzien van een dieselmotor en in 1941 van een elektromotor. Vanaf 1971 werden alle gronden en wegen in de polder overgedragen aan de Stichting Beheer Landbouwgronden, waarna op het gebied van de polder de aanleg van het Recreatiegebied Spaarnwoude volgde. Op 1 januari 1979 trad het nieuwe Waterschap Groot Haarlemmermeer in werking. In dit waterschap werd de Haarlemmermeerpolder samengevoegd met vijftien kleinere polders, waaronder de Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9bc03c21-9171-487d-974f-362e7220e123